Scandtap AB integritetsretningslinjer

Vern av dine personopplysninger er viktig for Scandtap AB. I integritetsretningslinjene kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har når det gjelder personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:
Organisasjonsnummer: 556999-8841
Scandtap AB
Olofsdalsvägen 21
302 41 Halmstad

Hvilke personopplysninger samler vi inn, og fra hvor?
Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp, utfylling av skjemaer eller besøk på nettstedet) samler vi inn personopplysninger om deg. De opplysningene vi samler inn kan bestå av navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøps-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse samt informasjon som du gir til vår kundeserviceavdeling.
Adressen din innhenter vi fra Folkeregisteret, eller du oppgir den selv på nettstedet vårt.

Grunnen til at vi behandler dine personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål basert på følgende rettslige grunnlag:

Kjøp
Vi behandler personopplysninger for å håndtere bestillinger samt for å sende meldinger om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår med deg.

Kundeservicesaker
Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservicesaker som f.eks. spørsmål, reklamasjoner og garantisaker.
Behandlingen skjer for å kunne hjelpe deg med kundeservicesaker, som er vår berettigede interesse, samt for å oppfylle lovfestede forpliktelser ved reklamasjoner og garantisaker.

Markedsføring
Vi behandler personopplysninger for å sende tilbud og markedsføring via e-post, post og SMS. Denne behandlingen kan innbefatte profilering.
Behandlingen skjer med ditt samtykke for direkte markedsføring eller for vår berettigede interesse i å sende direkte markedsføring.

Konkurranser
Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre deltakelse i konkurranser som vi arrangerer. Behandlingen skjer basert på vår berettigede interesse i å administrere konkurranser som som personer deltar i.

Forbedring og utvikling
Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.
Behandlingen skjer basert på vår berettigede interesse i å kunne oppdatere, forbedre og utvikle service, produkter og tekniske systemer.

Oppfyllelse av forpliktelser i henhold til loven
Vi behandler personopplysninger for å kunne etterleve gjeldende lover, f.eks. lover om bokføring, skatt eller produktsikkerhet. Behandlingen skjer for å oppfylle forpliktelser i henhold til loven.

Forhindring av misbruk og lovbrudd.
Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester og for å forhindre lovbrudd, f.eks. bedrageri.
Behandlingen skjer for vår berettigede interesse i å forhindre og forebygge misbruk og ulovlig bruk av våre tjenester.

Deling av personopplysninger
Vi kan komme til å dele personopplysninger med andre, men kun når det er tillatt i henhold til loven. De som personopplysninger deles med kan være f.eks. myndigheter, foretak i konsernet, logistikkselskaper, markedsføringsfirmaer eller andre leverandører. Vi har inngått databehandleravtaler med leverandører som behandler personopplysninger på våre vegne.
Kjøp og ordrehistorikk lagres så lenge vi er pliktige til å gjøre det i henhold til lovfestede krav.

Så lenge lagres personopplysningene
Kundeserviceopplysninger knytter til kjøp og reklamasjoner lagres i henhold til hva som kreves av loven. Kommunikasjon med vår kundeservice som vi ikke må lagre for å følge lovfestede krav, slettes etter seks måneder.
Opplysninger til markedsføring lagres til du ber om ikke lenger å få tilsendt markedsføringsmateriale eller når du har vært inaktiv i tre år.
Opplysninger for å forhindre misbruk og lovbrudd lagres så lenge det er behov for det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).

Dine rettigheter
Vi svarer på dine henvendelser vedrørende spørsmål om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned.

Tilgang
Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Korrigering
Du kan kreve at feilaktige eller ufullstendige data korrigeres.

Sletting
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:
– Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet;
– Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandling av dem;
– Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår berettigede interesse, og interessen din veier tyngre;
– Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte;
– Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.

Begrensning av behandling
Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i følgende tilfeller:
– Du bestrider at personopplysninger er korrekte, i en tidsperiode der vi kan kontrollere om personopplysningene er korrekte;
– Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte, og du motsetter deg at opplysningene slettes og krever i stedet at bruken av dem begrenses;
– Du trenger personopplysningene for å kunne fremsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, men vi trenger ikke lenger opplysningene til de formålene de ble behandlet for;
– Du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger, og vi vurderer for en tidsperiode hvem sin berettigede interesse som går foran.

Innsigelse mot behandling
Du har rett til å motsette deg behandling av dine opplysninger som vi gjør på bakgrunn av berettiget interesse. I slike tilfeller avsluttes behandlingen dersom vi ikke har en berettiget interesse som går foran dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Innsigelse mot direkte markedsføring
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger til direkte markedsføring. Du kan motsette deg direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet
Du har rett til å få de personopplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler automatisert på grunnlag av avtaler med deg eller med ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klage
Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Informasjonskapsler
Vi bruker såkalte informasjonskapsler (cookies) på nettstedet. Informasjon som samles inn og analyseres ved hjelp av informasjonskapsler brukes til å tilpasse og effektivisere tjenestene våre, innholdet på nettstedet, tilbud og annonser overfor besøkende, samt for å øke sikkerheten på nettstedet.
Kort beskrevet fungerer det slik: All informasjon som skal lagres ved åpning av forskjellige sider må knyttes til en bestemt bruker. Dette gjøres ved at en unik nøkkel lagres i brukerens nettleser. Når brukeren laster ned en ny side, sendes nøkkelen med for å kunne avgjøre om brukeren er innlogget og om vedkommende har lagt varer i handlekurven og så videre.
Hvis man ikke godtar informasjonskapsler i nettleseren, vil flere av funksjonene på nettstedene ikke virke. Dette skyldes at nettstedet vil oppfatte det som en ny besøkende hver gang en side lastes ned.
Hvis du ikke vil godta informasjonskapsler, kan nettleseren din stilles inn slik at du automatisk nekter lagring av informasjonskapsler eller får melding hver gang nettstedet ønsker å lagre en informasjonskapsel. Via nettleseren kan du også slette informasjonskapsler som er lagret tidligere. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.
Vi benytter også tjenester fra tredjeparter, som i noen tilfeller også gjør bruk av informasjonskapsler. Blant annet samarbeider vi med følgende selskaper for å forbedre markedsføringen vår: Google.
Dette nettstedet benytter Google Analytics som leveres av Google, Inc. Google Analytics benytter informasjonskapsler for å kunne analysere hvordan brukere benytter nettsiden.
Google kommer til å benytte denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, utferdige rapporter om aktiviteter på nettsiden og levere andre tjenester i forbindelse aktiviteter på nettsiden og bruk Internett.
Hvis du ikke vil at dine besøk på nettstedet vårt skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i nettleseren ved å følge denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktopplysninger
Du kan kontakte oss via info[at]scandtap.com
Versjon 1.1 2018-05-24
Version 1.2 2023-05-03

 A list about used and accessable cookies in domain with value and additional information about each cookie.